Google+ ABAMED Aparaty Słuchowe. Dzień Dobry :-) - Co oznacza ubytek słuchu?


Zmysł słuchu, który jest nieprzerwanie wykorzystywany może prędzej czy później stracić swoją skuteczność. Przypadki niedosłuchu różnią się od siebie, jednak najczęściej osoby, u których wykrywany jest niedosłuch nie są w stanie rozróżnić cichych i wysokich dźwięków oraz słabo słyszą dźwięki takie jak szept, dziecięce głosy czy śpiew ptaków. Stopień zrozumienia mowy również jest upośledzony, a osoby niedosłyszące potrzebują nie tyle głośności co wyrazistości.

Ubytek słuchu może dotyczyć wszystkich części ucha. Zaburzenie czynności ucha zewnętrznego lub środkowego można zazwyczaj leczyć farmakologicznie lub chirurgicznie.
Mówimy wtedy o ubytku słuchu typu przewodzeniowego. Przewodzeniowy ubytek słuchu wiąże się z utratą głośności: odbierane dźwięki nie są wystarczająco głośne, aby były dobrze słyszalne. Może on występować w stopniu od lekkiego do średniego,
ma charakter przejściowy i zazwyczaj jest uleczalny farmakologicznie lub chirurgicznie. 

Cechy charakterystyczne przewodzeniowego ubytku słuchu: 268338t

 • dobre rozumienie mowy przez telefon
 • lepsze słyszenie i rozumienie mowy w w hałasie i ciszy
 • poprawa rozumienia mowy w hałasie i ciszy

 

Przyczyny przewodzeniowego ubytku słuchu:

 • zapalenie ucha zewnętrznego (infekcja przewodu słuchowego)
 • perforacja błony bębenkowej – otwór w błonie
 • zapalenie ucha środkowego (infekcja)
 • otoskleroza (choroba spowodowana zwapnieniem strzemiączka w uchu środkowym)
 • zarośnięty przewód słuchowy
 • nadmierna lub stwardniała woszczyna uszna powodująca blokowanie przewodu słuchowego uniemożliwiając falom dźwiękowym dotarcie do błony bębenkowej

 

Jednakże około 80% wszystkich przypadków niedosłuchu jest wynikiem zaburzeń lub uszkodzenia ucha wewnętrznego i/lub nerwu słuchowego. Jest to tzw. odbiorczy ubytek słuchu. Odbiorczy ubytek prowadzi nie tylko do utraty głośności, ale i wyrazistości

Cechy charakterystyczne odbiorczego ubytku słuchu:

 • złe rozumienie mowy (słyszę ale nie rozumiem)
 • znaczne pogorszenie mowy w hałasie przy współistnieniu wielu źródeł dźwięku
 • lepsze słyszenie dźwięków niskich niż wysokich w życiu codziennym np. osoby z tego rodzaju ubytkiem słyszą pukanie do drzwi,
  a nie słyszą dzwonka, czy lepie rozumieją głos męski niż kobiecy
 • nieprzyjemne odczuwanie głośnych dźwięków w uchu z niedosłuchem

 

Przyczyny odbiorczego ubytku słuchu: 296415t

 • wiek (presbyacusis- głuchota starcza)
 • uraz akustyczny (spowodowany hałasem, poprzez wystrzał lub eksplozję)
 • infekcje bakteryjne i wirusowe
 • leki ototoksyczne
 • komplikacje podczas ciąży i porodu
 • czynniki dziedziczne

 

Obecnie dzięki nowoczesnym aparatom słuchowym możliwa jest kompensacja większości uszkodzeń ucha wewnętrznego.