Google+ ABAMED Aparaty Słuchowe. Dzień Dobry :-) - Przyczyny Ubytku Słuchu

Przyczyny Ubytku Słuchu 

Problemy ze słuchem dotykają zasadniczo każdą generację, a za jedne z głównych przyczyn jego powstawania uważa się:

- hałas (słuchawki, praca w hałasie) 

Biorąc pod uwagę fakt, że ruch uliczny generuje hałas na poziomie 80 – 90 decybeli dotyczy on zwłaszcza mieszkańców miast. Długotrwałe narażenie uszu na taki poziom hałasu może powodować czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia.
Nie bez znaczenia dla słuchu jest używanie zwłaszcza przez ludzi młodych małych wewnątrzusznych słuchawek do słuchania muzyki.
Do tego dochodzą gry komputerowe i konsole do gry ze słuchawkami oraz udział w koncertach. Wszystko to zostawia trwały ślad na zmyśle słuchu. Hałas w halach produkcyjnych i brak ochronników słuchu również przyczyniają się do utraty słuchu (aż 17 procent chorób zawodowych w Polsce to przypadki trwałego ubytku słuchu) 

- starzenie się organizmu  ilustracja-koncert 2933791

jest to naturalny proces podczas którego elementy naszego ucha ulegają stopniowemu zużywaniu. Wraz z wiekiem zwiększa się liczba uszkodzeń w obrębie ucha wewnętrznego
w wyniku czego mamy do czynienia z niedosłuchem określanym mianem presbyacusis (głuchotą starczą) 

- skutek uboczny zażywanych leków czy pojawiających się chorób