Google+ ABAMED Aparaty Słuchowe. Dzień Dobry :-) - Rodzaje Ubytku Słuchu

Rodzaje Ubytku Słuchu 

Zasadniczo istnieją dwa typy ubytku słuchu: przewodzeniowy i odbiorczy. 

O przewodzeniowym ubytku słuchu mówimy wtedy, gdy nieprawidłowo funkcjonuje ucho zewnętrzne lub środkowe uniemożliwiając dźwiękom dotarcie do ucha wewnętrznego, które w przypadku ubytku słuchu typu przewodzeniowego działa prawidłowo. Przewodzeniowy ubytek słuchu wiąże się z utratą głośności: odbierane dźwięki nie są wystarczająco głośne, aby były dobrze słyszalne. Może on występować w stopniu od lekkiego do średniego, ma charakter przejściowy i zazwyczaj jest uleczalny farmakologicznie lub chirurgicznie. 

ubytek słuchuPrzyczyny przewodzeniowego ubytku słuchu: 
- zapalenie ucha zewnętrznego (infekcja przewodu słuchowego) 
- perforacja błony bębenkowej – otwór w błonie 
- zapalenie ucha środkowego (infekcja) 
- otoskleroza (choroba spowodowana zwapnieniem strzemiączka w uchu środkowym) 
- zarośnięty przewód słuchowy 
- nadmierna lub stwardniała woszczyna uszna powodująca blokowanie przewodu słuchowego      uniemożliwiając
- falom dźwiękowym dotarcie do błony bębenkowej