Google+ ABAMED Aparaty Słuchowe. Dzień Dobry :-) - Pierwsze symptomy niedosłuchu


Do utraty słuchu dochodzi powoli, na przestrzeni wielu lat, a skutki ujawniają się stopniowo. To proces długotrwały, lecz podstępny. Niedosłuch lekceważymy, bo proces jego powstawania jest tak długi, że go nie zauważamy. Nie badając profilaktycznie słuchu trudno nam jest ocenić czy cierpimy na niedosłuch. Najczęściej to, że mamy ubytek słuchu zauważa nasze otoczenie
– współpracownicy czy rodzina. Najczęściej im nie wierzymy gdy zwracają nam uwagę, że gorzej słyszymy.
Jednakże istnieją wyraźne oznaki świadczące o tym, że nasz słuch nie jest taki, jaki być powinien. 


Poniższe sytuacje to typowe oznaki pogorszenia się słuchu: 296414t

  • wydaje nam się, że ludzie mówią ciszej, ich mowa odbierana jest często jako „bełkot" 
  • podgłaśniamy znacznie radio i telewizor
  • często prosimy o powtórzenie tego, co ktoś nam powiedział
  • mamy trudności ze słyszeniem dzwonka do drzwi czy dzwonka telefonu
  • nie słyszymy pewnych dźwięków otoczenia tj. tykanie zegara czy śpiew ptaków
  • z trudem nadążamy za rozmową w grupie czy zatłoczonym miejscu

 

Jeśli zauważyłeś u siebie którąkolwiek z powyższych oznak, powinieneś rozważyć wizytę u specjalisty celem zdiagnozowania Twojego słuchu. Specjalista doradzi Ci jak postępować dalej.