Google+ ABAMED Aparaty Słuchowe. Dzień Dobry :-) - Przyczyny utraty słuchu


Niedosłuch przestał być wadą seniorów. Kolejne pokolenia słyszą coraz gorzej, a próg wieku osób cierpiących na zaburzenia słuchu niepokojąco się obniża.


dziewczyna 2330357Pomału obala się tezę jakoby starzenie się było główną przyczyną powstawania ubytków słuchu. W tej chwili wielu ekspertów uznaje nadmierny hałas jako pierwszy
i najważniejszy powód utraty słuchu. Od czasu przełomu przemysłowego otaczający nas świat staje się coraz głośniejszy. Jeżeli ucho jest narażone na wysoki poziom hałasu przez dłuższy czas, utrata słuchu może rozpocząć się wcześniej i szybciej rozwijać. Biorąc pod uwagę fakt, że ruch uliczny generuje hałas na poziomie 80 – 90 decybeli (dotyczy on zwłaszcza mieszkańców miast), długotrwałe narażenie uszu na taki poziom hałasu może powodować czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia. Nie bez znaczenia dla słuchu jest używanie zwłaszcza przez ludzi młodych małych wewnątrzusznych słuchawek do słuchania muzyki.
Do tego dochodzą gry komputerowe i konsole do gry ze słuchawkami oraz udział w koncertach. Wszystko to zostawia trwały ślad
na zmyśle słuchu. Hałas w halach produkcyjnych i brak ochronników słuchu również przyczyniają się do utraty słuchu (aż 17 procent chorób zawodowych w Polsce to przypadki trwałego ubytku słuchu) Niedosłuch może być również spowodowany czynnikami medycznymi, dziedzicznymi czy po prostu nieznanymi.