Porady protetyka słuchu

Osobą, która zaopiekuje się Twoim słuchem i pomoże w rozwiązaniu problemów związanych z gorszym słyszeniem jest protetyk słuchu. Po ustaleniu przez lekarza specjalistę (otolaryngologa, audiologa) wskazania do protezowania słuchu protetyk słuchu dokładnie oceni stopień i charakter Twojego niedosłuchu.

Pomoc i doradztwo

Na podstawie wykonanego badania słuchu doradzi jaki model aparatu słuchowego będzie odpowiedni do Twojego ubytku słuchu i stylu życia. Protetyk słuchu to osoba, która jest zawsze do Twojej dyspozycji niezależnie czy to w celu serwisu, czy w celu pielęgnacji, czy też aby zapewnić dokładną regulację Twojego aparatu słuchowego. Protetyk słuchu sprawdza również prawidłowe usytuowanie aparatu i weryfikuje jego działanie. Jeżeli to konieczne, wymieni zużyte elementy lub dokona niezbędnych napraw. Protetyk słuchu to osoba z pomocą której nauczysz się, jak lepiej słyszeć dzięki posiadanym aparatom słuchowym. Tylko 20% sukcesu na drodze do lepszego słyszenia zależeć będzie od działania zakupionych aparatów. Pozostała reszta zależy od tego czy jesteś gotowy skorzystać z oferowanej pomocy. Pozytywne nastawienie psychiczne, chęć nauki i cierpliwość w przyzwyczajaniu się do słyszenia w aparatach słuchowych są niezbędne aby poprawić Twoją zdolność słyszenia.