Wykonaj badanie słuchu

Dorosły człowiek powinien badać słuch przynajmniej raz w roku. Dlaczego? Ponieważ niedosłuch to choroba podstępna, powolna i niemal bezobjawowa – a przez to wszystko niezwykle trudna do wychwycenia bez pomocy specjalistów. Dlatego też zachęcamy do bezpłatnego wykonania podstawowych badań słuchu i skorzystania z porad specjalistów.

Jakie wykonujemy badania?

Badanie podstawowe:

  • audiometria tonalna (powietrzna i kostna)
  • audiometria mowy (test zrozumiałości mowy)

Badanie dodatkowe:

  • tympanometria z rejestracją odruchu z mięśnia strzemiączkowego

Na czym polegają oferowane przez nas badania słuchu?

AUDIOMETRIA TONALNA

AUDIOMETRIA MOWY

TYMPANOMETRIA z rejestracją
odruchów z mięśnia strzemiączkowego

AUDIOMETRIA TONALNA

To podstawowe badanie słuchu, bardzo proste i całkowicie dla Ciebie bezpieczne. Odbywa się ono w wyciszonym pomieszczeniu, w celu wyeliminowania wpływu dźwięków otoczenia na wynik badania. W trakcie badania usiądziesz, założysz słuchawki i po prostu będziesz słuchać. Protetyk słuchu będzie prezentował dźwięki o różnej częstotliwości i głośności, zaczynając od tonów wysokich aż do bardzo niskich. Poprosi Cię o naciśnięcie przycisku, gdy usłyszysz dźwięk. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk protetyk zaznaczy wynik na wykresie. Tak otrzymany wynik w formie wykresu nazywamy audiogramem. Pokazuje on najcichszy poziom głośności, dla którego dźwięk o danej częstotliwości jest przez Ciebie postrzegany (Twój próg słyszenia).

AUDIOMETRIA MOWY

Podstawowym narzędziem komunikacji w społeczeństwie jest mowa. Audiometria tonalna dostarcza nam informacji o słyszalności najprostszych sygnałów – tonów, ale nic nie mówi o ewentualnym zaburzeniu percepcji mowy. Dobre słyszenie czystych tonów nie zawsze warunkuje prawidłowy odbiór mowy. Dlatego audiometria mowy jest logicznym uzupełnieniem audiometrii tonalnej uwzględniającym bardziej złożone dźwięki tj sygnał mowy. W trakcie badania protetyk słuchu zaprezentuje Ci przez słuchawki sygnał mowy w postaci słów ułożonych w odpowiednie listy z różnym natężeniem dźwięku. Zadaniem Twoim będzie powtórzenie tego, co usłyszałeś. W ten sposób protetyk słuchu wyznaczy tzw. krzywą artykulacyjną pokazującą procent poprawnie powtórzonych słów (zrozumiałość mowy).

TYMPANOMETRIA z rejestracją odruchów z mięśnia strzemiączkowego

Tympanometria jest badaniem obiektywnym (tzn. nie wymaga współpracy z pacjentem), której zadaniem jest ocena funkcjonowania ucha środkowego. W tympanometrii sprawdzana jest ruchomość błony bębenkowej dla różnych ciśnień. Rejestrowane są wychylenia błony bębenkowej przy zmieniającym się ciśnieniu statycznym w przewodzie słuchowym. Tympanometria wraz z rejestracją odruchów z mięśnia strzemiączkowego pozwala na określenie:

  • ciśnienia w uchu środkowym
  • istnienia bezpowietrzności lub płynu w uchu środkowym,
  • poziomu sztywności i odchylenia błony bębenkowej,
  • sztywności układu kosteczek słuchowych (przy występowaniu otosklerozy lub tympanosklerozy),
  • stanu ucha wewnętrznego, wykorzystując odruch z mięśnia strzemiączkowego.